Filmová výchova I.


Workshop pro učitele ZŠ / SŠ

Tento kurz je akreditovaný MŠMT (Čj. MSMT-7902/2015-2-237)

Porozumění filmu a médiím je spojené se zážitkem média sami vytvářet. Jakmile člověk zkusí natočit vlastní krátké video, zpracovat vlastní „zpravodajský šot“, pochopí jeho různorodé aspekty rychleji než po mnohahodinové teoretické výuce. Náš přístup je tedy takový, že hlavní linkou výuky je vlastní tvorba žáků, učitel je provází různými fázemi vzniku mediálních děl a pomáhá jim odhalovat principy, na kterých filmová a mediální tvorba stojí a přes tuto tvorbu se dostanou k teorii.

Worskhop je postavený tak, aby si účastníci sami vyzkoušeli aktivity, které pak budou realizovat s žáky.

Na začátku je krátký seminář zaměřený na tvorbu scénáře, v jeho rámci účastníci vytvoří vlastní scénář a storybord ke kratičkému skeči.

Druhé téma je zaměřené na elementární pravidla kamery, záběrování – z praktických důvodů spojené s kratičkým exkurzem do střihu.

Pak následuje blok, v jehož rámci účastníci pod vedením lektora vlastnoručně natočí kratičký skeč a po natočení ho i sami nastříhají.

Nakonec proběhne projekce videí a diskuse o tom, jak je co udělané, co jakým způsobem funguje.

Tyto zcela praktické aktivity jsou startovními impulzy pro otvírání obecnějších teoretických a didaktických otázek.

Rozsah workshopu je ideálně 6 vyučovacích hodin s přestávkami.

Aby byl seminář pro učitele co nejefektivnější, je ideální, budou-li mít vlastní kameru a notebook, s kterými později budou pracovat ve výuce.

One Comment

Share Your Thoughts

13 + = 15