Filmová výchova II.


Workshop Filmová výchova pro učitele – natáčíme video, film

Tento kurz je akreditovaný MŠMT (Čj. MSMT-7902/2015-2-237)

Porozumění filmu a médiím je spojené se zážitkem média sami vytvářet. Jakmile člověk zkusí natočit vlastní krátké video, zpracovat vlastní „zpravodajský šot“, pochopí jeho různorodé aspekty rychleji než po mnohahodinové teoretické výuce. Náš přístup je tedy takový, že hlavní linkou výuky je vlastní tvorba žáků, učitel je provází různými fázemi vzniku mediálních děl a pomáhá jim odhalovat principy, na kterých filmová a mediální tvorba stojí a přes tuto tvorbu se dostanou k teorii.

Worskhop je postavený tak, aby si účastníci sami vyzkoušeli aktivity, které pak budou realizovat s žáky.

1. den

 • 1 půlhodina úvodní, přehled programu
 • 1 hodina – možnosti pojetí filmové a mediální výchovy, pedagogické možnosti, metody, odlišnosti – co bude součást průřezového tématu a co volitelného předmětu
 • 1 hodina Na začátku je krátký seminář zaměřený na tvorbu scénáře,
 • 1. hodina účastníci si vytvoří vlastní scénář a storyboard ke kratičkému skeči.
 • 1 hodina, diskuse, rozbor scénářů, výběr, co budou chtít točit

přestávka na oběd

 • 2 hodiny Kamera, záběrování, svícení, ukázky z filmů
 • 1 hodina – technické otázky kolem formátů, nastavení kamery atd.

2. den

 • 4 hodiny – účastníci pod vedením lektora vlastnoručně natočí kratičký skeč

přestávka na oběd

 • 1 hodina – střih, ukázky
 • 3 hodiny – účastníci pod vedením lektora vlastnoručně natočený skeč sestříhají

3. den

 • 1 hodina – o zvuku, ruchy ve filmu, filmová hudba, ukázky
 • 1 hodina barevné korekce, mastering, částečně technické otázky
 • 1 hodina – účastníci pod vedením lektora vlastnoručně natočený a nastříhaný skeč dokončí a vyexportují
 • 1 hodina – žánry, námět-téma-sdělení

přestávka na oběd

 • 1 hodina společné promítání vytvořených filmů, diskuse
 • 1 hodina – náměty pro metodiku, vazba na RVP, vazby na další předměty, diskuse
 • závěr

Tyto zcela praktické aktivity jsou zpravidla startovními impulzy pro otvírání obecnějších teoretických a didaktických otázek.

Rozsah workshopu je ideálně 22-24 vyučovacích hodin s přestávkami.

Aby byl seminář pro učitele co nejefektivnější, je ideální, budou-li mít vlastní kameru a notebook, s kterými později budou pracovat ve výuce.

One Comment

Share Your Thoughts

+ 13 = 14